Historie

2020Behzad Ghorbani tiltrådte som apoteker, da han blev udnævnt til apoteker til bevillingen i Høje Taastrup Kommune.
Behzad er farmaceut fra Københavns Universitet og har en Executive MBA fra DTU Business. Han har en bred ledelseserfaring fra Life Science området, hvor forandringsledelse har været et gennemgående aspekt i hans funktioner og ledergerning i mange år, hvor han har været leder for ledere. Yderligere har han arbejdet med strategiudvikling og eksekvering, samt været ansvarlig for større projekter i den farmaceutiske industri. Udover dette, driver Behzad også 3 andre apoteker og trækker fra sine erfaringer og gode resultater her.

Apoteket har gennemgået en større renovering. Der er blevet sat fokus på flot og moderne arkitektur. 
I apotekets konstruktion og indretning er der også arbejdet for brugervenlighed for gangbesværede og kunder, der hurtigt vil have et overblik over varerne.
1996I perioden oktober 1995 til juni 1996 opførtes en ny ejendom på Køgevej 60, hvortil apoteket flyttede den 1. juli 1996.
Den nye bygning blev designet af Kim Utzon.
1994Peter J. Kielgast fik kongelig bevilling til apoteket den 14. marts 1994 og overtog apoteket den 1. juli 1994.
Dengang lå apoteket på Køgevej 73.
1986Hedehusene Apotek fungerede frem til 1986 som apoteksudsalg under Taastrup Apotek, men åbnede som filial af Taastrup Apotek i september 1986.
1973Mogens Kern overtager Taastrup Apotek.
1956J. Ustrup Christensen overtager Taastrup Apotek.
1950A. Torstensen Dalsgaard overtager Taastrup Apotek.
1922Antonius Tønnesen, broder til den foregående apoteker Andreas Tønnesen, overtager Taastrup Apotek.
1915Taastrup Apotek blev selvstændigt den 2. juni 1915, med Andreas Tønnesen som apoteker.
1908Taastrup Apotek oprettedes ved kongelig bevilling den 11 marts 1908, som filial apotek (hjælpeapotek) af Glostrup Apotek, med U.F.J. Sprechler som apoteker.

Høje Taastrup kommune var frem til 1900-tallet præget af landbrug og landsbymiljø. Først i 1890’erne kom der gang i industrialiseringen og handlen. Industrien koncentreredes omkring den gamle stationsby Hedehusene, og handlen omkring Køgevej i Taastrup, hvor det første apotek blev oprettet.