Leveringsgrad

Udgivet d. 19. juni 2020

98 % af de receptekspederede pakninger til enkeltpersoner skal være på lager, når kunden ønsker at afhente dem.